Epoksīda/poliuretāna pārklājumi!

Gr
da ir daļa no telpas identitātes. 

Šos materiālus ir iespējams tonēt, izveidot tajā rakstus, iestrādāt krāsainas pārslas (čipsus), u.c. tādi padarot telpu personalizēku. Dizaina grda radīs citu atmosfēru arī mācību, uzņēmumu atpūtas un sapulču telpās, tai pat laikā izturēs spēgu nodilumu. Pieejams gandrīz neierobežots toņu klāsts un dažādu rakstu veidošanas iespējas.